Hur täta är era avloppsstammar?

Det är många gånger i takt med att städer växer och utvecklas som det kan uppstå problem med råttor. Råttor trivs överallt där människor håller till, och främst i fuktiga miljöer som till exempel källare och avlopp. Den lever gärna i och omkring platser där det finns avfall. I våra tätorter påträffas de alltmer i parker och avloppssystem. Om oturen är framme kan de söka sig in i fastigheter genom otäta avloppsstammar och brunnar där de har fritt spelrum att göra stora skador. Genom att hålla råttor borta är du också en hållbar husägare, eftersom det reparationer tär på jordens resurser och sanering ibland kräver kemikalier.

På Fastighetsmässan Syd den 27 februari kommer Håkan Kjellberg från Anticimex berätta mer om råttor i tätort och hur ny teknik kan hjälpa oss att identifiera och bekämpa råttorna i ett tidigare skede för att minska risken för omfattande skador.

Scroll to Top