Hur tar vi tillvara på förbrukat plastmaterial?

1968 startade familjeföretaget gop. Med 50 år i plastbranschen är Fastighetmässan nyfiken på vad deras nyckel till framgång är? Vi frågade därför Roger Carlsson, Projektrådgivare på gop.
Vårt ständiga kundfokus och att vi inte är rädda för att både utmana oss själva och branschen har givetvis varit viktiga framgångsfaktorer för oss. En stor del av gops kundnytta ligger i en gedigen expertkunskap och en väl utarbetad och bred produktportfölj.

Ni arbetar mycket med hållbarhet, vilken del i arbetet anser ni vara den viktigaste för er verksamhet?
Vi på gop vill bidra till en ökad materialåtervinning och starkare cirkulära flöden för plast. Vi uppmuntrar till ett ökat samarbete i kedjan, nya lösningar och åtgärder för ökad plaståtervinning. Det gör vi bland annat genom att ställa högre krav på våra leverantörer samt att i vår kommunikation förtydliga vilka av våra material som går att återvinna. Vi erbjuder även flera alternativ av produkter som tillverkas av redan återvunna produkter. För att sluta cirkeln arbetar vi med att ta fram ett nytt sätt att hjälpa våra kunder med återtag och återvinning av förbrukade produkter.

Hur ser ni på plastbranschens utveckling, har den ändrat marknadens behov?
Plast är ett resurseffektivt material som gör det möjligt att till exempel producera lättare bilar och andra transportmedel, för att skapa energisnålare hus eller förnybar energi. Vi tror att plast kommer att fortsätta att vara ett viktigt material framöver, men att marknaden styr om till återvunna produkter, tar tillvara på förbrukat material och får in materialet i loopen. De flesta plaster går att återvinna, vi ligger redan långt fram i Sverige men vi behöver bli ännu bättre på att sluta kedjan.

Vilka nyheter kommer vi få se i er monter på Fastighetsmässan?
Vi visar flera nyheter inom återvunna plastmaterial, bland annat utegolv, plank och skivor för exteriöra sammanhang med lång hållbarhet och minimalt underhåll. Givetvis har vi med oss vårt senaste sortiment inom fasadmaterial från Europas starkaste producenter, bland annat Max Compact Exterior Högtryckslaminat, Stacbond Aluminiumkomposit och Rodeca Kanalplast för ljusgenomsläppande fasader.

Du träffar gop på Fastighetsmässan Syd, 26–27 februari i monter E:07.

Scroll to Top