En självklar mötesplats för Secor

Den 26–27 februari arrangeras Fastighetsmässan för tionde gången på Malmömässan. Fastighetsmässan har vuxit under åren och blivit en självklar mötesplats för fastighetsbranschen där många av besökarna och utställarna återkommer år efter år. En av de utställare som varit med på Fastighetsmässan under tio år är Secor, leverantör av bland annat säkerhetsklassade stål- och trädörrar.

Vad kommer ni att visa i er monter i år?
– I Secors monter visar vi Säkra dörrar från Daloc som är Nordens ledande tillverkare av klassade stål och trädörrar. Passa på att titta på en klass 4-dörr med elektronisk låsning och en dörr med speglar på som lyfter trapphusets estetiska uttryck. Du får även se dörrar med olika färg på in och utsida. Dalocs entréparti finns på plats och även en Dalocdörr till tvättstugan med fönster i, säger Evert Tillman, marknads- och kommunikationsansvarig på Secor.

Ni har varit med på mässan i tio år, vad är det som gör att ni återkommer som utställare?

– Fastighetsmässan är den mötesplats som samlar alla våra kundgrupper under samma tak. Med en mycket välorganiserad och professionell mässarrangör som Fastighetsmässan är, innebär det rätt och högt besökarantal bland de beslutsfattare och inköpare som vi vill träffa.

Scroll to Top