Ekosystem för IoT

Netmore Group AB är en kommunikationsoperatör med fokus på IoT (Internet of Things). Deras industriella lösningar lämpar sig för målgrupper inom fastigheter, Industri och publik sektor. Netmore erbjuder dagens och morgondagens trådlösa nät, lokalt såväl som nationellt och globalt. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och hela samhällen.

En viktig del i Netmores konkurrenskraft är den egenutvecklade integrationsplattformen som tillsammans med standardiserad hårdvara skapar en ekonomisk och funktionell lösning. Plattformen möjliggör smidigare datautläsning från ett flertal olika kommunikationsteknologier och system. Kombinationen i Netmores erbjudande av oberoende nätverkslösningar för uppkoppling, Netmores ekosystem av partners som levererar IoT-tjänster i nätet samt integrationsplattform gör Netmore unika och skapar ett hållbart samhälle där alla parter gynnas.

På vilket sätt kan smarta system underlätta fastighetsbranschens vardag?
Man tillåts börja arbeta proaktivt med service och underhåll av fastigheterna. Till exempel underhåll baserat på att saker faktiskt behöver bytas, och inte baserat på när dom borde bytas. Man kommer i realtid kunna övervaka luftkvalitet, elanvändande, ljudnivåer, fuktighetgrad och på det sättet förebygga skador samt förbättra boendemiljöer. Automatisk felanmälan och bokning av service på maskiner i till exempel tvättstugan. Man kommer kunna fokusera sin vardagliga tid på långsiktig strategisk utveckling av boende- eller kontorsmiljöer, istället för att lägga tid och resurser på kortsiktiga teknikrelaterade frågor

Framförallt: Med rätt smart system, så kan man skapa en genomförbar digitaliseringsplan för hela sitt fastighetsbestånd istället för att som idag bara koppla upp enskilda system, byggnader eller fastigheter.

Hur långt har fastighetsbranschen kommit inom digitalisering? Kommer vi att se en stor utveckling under de närmsta åren?
2019 uppgav 93% av tillfrågade (via undersökning av Schneider) fastighetsägare att dom hade investerat i IoT, Internet of Things, för att försöka koppla upp byggnader. När vi talar med de större fastighetsägarna, så har man dock inte hela sin fastighetspark uppkopplad i samma system, utan man har anslutit enskilda byggnaderna i så kallade vertikaler vilket inte skalar väl. Samma år ansåg 72% av tillfrågade fastighetsägare att dom inte kan koppla upp byggnaderna i den omfattning dom vill på grund av resursbrist (tydligt symtom på det vi nämnt ovan). Fastighetsbranchen tror själva att man om 5 år måste ha digitaliserat sig, 82% anser dock att man inte gör tillräckligt åt det.

Scroll to Top