PropTech bidrar till smartare, hållbarare fastigheter

Organisationen PropTech Sweden grundades 2019 och är en community för alla aktörer inom fastighetsteknologi, så kallad Property Technology. PropTech Sweden hjälper företag att skapa och bygga bättre fastigheter för människor att bo, leva och arbeta i. På Fastighetsmässan i Malmö kan man träffa representanter från PropTech Sweden och få veta mer om proptech. Vi pratade med Roger Tofft, Managing Director & Board Member vid PropTech Sweden.

Vad innebär begreppet PropTech?
– PropTech kan beskrivas som teknologi och digital innovation som skapar möjligheter inom främst fastighetsbranschen att bland annat digitalisera förvaltning, drift och försäljning samt möjliggör nya värden och affärs- och betalmodeller. 

Vad är PropTech Sweden?
– PropTech Sweden grundades 2019 och är en community för alla aktörer inom fastighetsteknologi, så kallat Property Technology. PropTech Sweden hjälper företag att skapa och bygga bättre fastigheter för människor att bo, leva och arbeta i. Genom att sammanföra företag med investerare och finansiärer, utgör vi en viktig plattform för alla som arbetar i branschen. Vi är en medlemsorganisation som för branschens talan, driver utvecklingen framåt genom workshops, think tanks samt initierar innovativa möten. Vi hjälper våra medlemmar med internationell etablering, finansiärer och kontakter, samt skapar synergier och samarbeten medlemmar och partners emellan, i Sverige och globalt.

Hur länge har organisationen funnits i Sverige?
– Organisationen grundades 2019 men communityn har funnit i flera år genom andra olika initiativ.

Finns organisationen i andra länder?
– Vi samarbetar med liknande organisation i andra länder så som PropTech Finland, PropTech Japan, PropTech Belgien osv. men varje land driver sin egen verksamhet.

Hur långt har Sverige kommit i utvecklingen när det gäller PropTech?
– Jämförelsen mellan länderna är samma samma bara att man kommit olika långt i vissa område beroende vilka PropTech bolag som varit duktiga på driva sin fråga.
Däremot så är bygg & fastighetsbranschen många år efter exempelvis övriga industrier när det kommer till att använda Tech i sin dagliga verksamhet genom hela ledet. I en DN-debattartikel som skrev nyligen så säger man “Vi vet att byggandet och renoverandet av fastigheter står för cirka 40 % av allt CO2-utsläpp i världen. Lokaler i form av kontor och mötesrum nyttjas max 30 % av tiden.  Vi har flera parkeringsplatser som dagtid står helt tomma i våra bostadsområden samtidigt som parkeringsplatser vid våra kontor står helt tomma kvälls- och nattetid.” Här ser vi att stora förändringar behöver göras genom teknologin. Vi har fantastiska bygg & fastighetsbolag i Sverige och en grym uppställning av PropTech bolag som kan göra Sverige ledande i samhällsförbättringar.

Scroll to Top