Hur lönsam är egentligen en värmepump?

Värmepumpens lönsamhet beror på flera faktorer, som ofta inte blivit utsagda. Sådana faktorer kan vara kalkylränta, kalkylsikt, energiprisökningar och till exempel om fastighetens mervärde ska räknas in. Klimatet, isoleringsgraden, golvytan och till exempel bergets konduktivitet spelar också in, men dessa faktorer är trots allt enklare att uppskatta.

Scroll to Top