Affärsnyttan med att miljöcertifiera våra befintliga byggnader

Staffan kommer att berätta mer om certifieringen Miljöbyggnad i Drift, bolaget miljö- och klimatarbete, samt om hur just Wihlborgs driver sitt certifieringsarbete.