AI i det smarta samhället

Anne Håkansson har över 25 år erfarenhet av forskning inom flera AI-områden. Annes senaste forskning handlar om samarbetande dynamiska distribuerande system med hjälp av resonemangsstrategier, datautbyte och förhandling. De senaste åren har stora framsteg gjorts inom Artificiell Intelligens-området. AI-teknikerna har blivit mer avancerade, men vilka tekniker finns och hur bra är de? Vilken betydelse har AI för smarta städer och samhällen, samt vilka fördelar och utmaningar kan det medföra? I denna presentation ger Anne sin syn på AI, styrkor och potentiella fallgropar med de olika AI-teknikerna.

Scroll to Top