Den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen – skapar den en nordeuropeisk megaregion och vad innebär det för Skåne?

Den nya Fehmarn Bält-förbindelsen blir viktig för hela Skandinavien. En ny infrastruktur lägger grunden till en ny grön megaregion som sträcker sig från Hamburg till Oslo. Men hur viktigt är det egentligen att knyta samman de större städerna Hamburg, Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Oslo? Och vad innebär Fehmarn Bält-förbindelsen för Skåne och Halland? Detta kommer vi diskutera under denna programpunkt då vi sätter fokus på infrastrukturen där en satsning på Bohusbanan är en del.

Scroll to Top