Digitalisering – en del av klimatarbetet, en förutsättning för hållbar digital transformation

Samverkan mellan digital innovation och hållbar affärsutveckling är en förutsättning för att accelerera resan mot klimatneutralitet. Vi ger en inblick i ett välfungerande partner ekosystem och visar en demo på den digitala lösning vi på Skanska utvecklat tillsammans med världsledande partners.

Scroll to Top