Digitalisering i Malmö Stad

Sedan våren 2017 så har Malmö stad haft programmet Det Digitala Malmö som en riktlinje för det digitaliseringsarbete som drivits på inom staden. Den har ett antal framtidsorienterade mål, så som stärkt demokrati och inkludering, mer ändamålsenlig och tillgänglig service, ökat samspel i staden och ökad verkan i samhällsservicen. Fokus ligger just på hållbar digitalisering med lösningar som är relevanta i den tid som vi befinner oss i och som alltid har människan i centrum. En av de områden som Malmö stad satsar på är inom automatisering, där en teknik som tillämpas är Robotic Process Automation (RPA). Malmö stad behöver möta de utmaningar som framtiden innebär för välfärden och en viktig pusselbit är hur man kan frigöra tid från administrativa arbetsuppgifter till mer värdeskapande arbete. Maria Stellinger Ernblad är digitaliseringschef för Malmö stad och Giovanni Leoni är förändringsledare inom digitalisering och kommer att tillsammans dela tankar om vad Malmö stad gör konkret för att digitalisera för att möta framtiden.

Scroll to Top