En cirkulär träbyggnadskonst

Vi har redan överskridit klimat- och resurskontot. Det räcker inte med att bli klimatneutral. Samhällsbyggnadssektorn måste bli klimatpositiv! Vi har en skuld att betala tillbaka. Det som måste byggas måste byggas cirkulärt i trä! 

Scroll to Top