Fastighetsägarens ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet

Olyckan är plötsligt framme, det akuta skedet med räddningstjänst, polis och ambulans klingar av. Restvärdesräddning har påbörjats och försäkringsbolaget vill inom kort få in underlag, det finns mycket att reda ut!

Vems ansvar är det nu att brandskyddet är tillräckligt och vad innebär tillräckligt?
Hur tillser vi att minimera sannolikheten för att en brand uppstår samt skadorna efter en brand?

Seminariets syfte är att reda ut hur ansvaret kan fördelas mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare samt ger er tips på vägen.

Scroll to Top