Hållbara system med gröna tak och gröna väggar

Gröna tak och väggar blir allt mer populära samtidigt som beställare ställer allt högre krav på funktionalitet, inte minst gällande hållbar drift och stärkandet av urbana ekosystemtjänster, till exempel för klimatanpassning. I det här föredraget berättar Helen Johansson, Intendent på Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö, om vilka möjligheter som finns på gröna tak och gröna väggar. Hör om hållbara system som ger mycket nytta för alla i staden – både för människor och djur!

Scroll to Top