Hur gör vi lekplatsen till en mötesplats med Lek för alla?

När vi på HAGS planerar mötesplatser för små och stora barn utgår vi alltid från begreppet Lek för alla. Vi menar att vi måste planera och ta ansvar för att det säkert finns något för alla. Hur skapar vi säkra lekmiljöer som samtidigt är kreativa, inspirerande och stimulerande?

Introduceras av Florence Oppenheim på Tidningen Utemiljö.

Scroll to Top