Hur kan hållbarhet och lönsamhet kombineras?

I en tid där Greta pryder löpsedlarna, klimatkompensation trendar och flygskammen aldrig varit större ligger stora krav på de svenska företagen. Hur kan klimatfrågan tas till nästa nivå? Hur kan vi ta tillvara på konsumentens genuina intresse för hållbarhetsfrågor? Och hur kan ny teknik användas i kampen mot den globala uppvärmningen?

Scroll to Top