Hur renoverar man ekonomiskt så att de boende kan bo kvar och locka in fler till området?

Den mest hållbara byggnaden är den som inte behöver byggas. Men behovet av renoveringar (från exempelvis miljonprogrammet) ökar, kraven från hyresgäster är högre och priserna stiger. Hur hittar vi en väg fram, där man kan renovera ekonomiskt samtidigt som prislappen är vänlig nog att kunna behålla sina befintliga hyresgäster och locka fler till området?

Scroll to Top