Malmö stad – arbetet mot en klimatneutral stad med LFM30

Varför behöver bygg- och anläggningssektorn ställa om till klimatneutralitet? Vad innebär egentligen klimatneutralt byggande? Vilka möjligheter ger nya arbetssätt och metoder? Hur ser Malmö stads mål och strategier ut? Hur kommer det sig att Malmö har en Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till 2030? Vad innebär det att Malmö är en testbädd för klimatneutrala bygg- och anläggningsprojekt. Detta är några av de frågor som ges svar på under föredragningen.

Scroll to Top