Möjligheter med framtidens kameror

Framtidens moderna kameror ger oanade möjligheter, men hur ska de bäst användas och i vilka syften? Vem ska ta ansvaret och samordna användandet?

Paneldebatten modereras av Jenny Persson.

Scroll to Top