Platssamverkan och placemaking som ett verktyg för att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer

Många kommuner har idag stora problem med brott och ordningsstörningar i det offentliga rummet. Ett verktyg för att skapa säkra, trygga och attraktiva gator, torg och parker handlar om att kommunen, fastighetsägare och näringsidkare arbetar med platssamverkan och placemaking. Men vad innebär det egentligen och hur initieras och drivs det?

Scroll to Top