Råttor i tätort

Det är många gånger i takt med att städer och företag växer och utvecklas som det kan uppstå problem med råttor. För när städer växer gör även skadedjursrelaterade problem det. Numera kan ny teknik kan hjälpa oss att identifiera och bekämpa råttorna i ett tidigare skede vilket minskar risken för omfattande skada.

Scroll to Top