Så ökar vi tillsammans takten för att nå de globala målen

Lyssna på Vitec tillsammans med tre fastighetsbolag i Skåne när de i en paneldebatt ger konkreta tips och inspiration för att snabbare nå klimatmålen.

Scroll to Top