Samnyttjande av fastigheter och vinklingen till social hållbarhet – vad är nästa steg?

Mer information kommer.

Scroll to Top