Securitas utbildningar

Securitas

Brandskyddsutbildning; hur ska man agera för att förhindra en brand och begränsa dess skada

Brandskyddskontrollant; Hur genomför man brandskyddskontroller och vad ska man tänka på

HLR på Vuxna; lär dig genomföra HLR på vuxna

14:e september

Kl. 09:30 – 11:30 HLR på Vuxna

Kl. 13:30 – 15:30 Brandskyddsutbildning

Kl. 08:30 – 15:30 Testa på släckövning inomhus med hjälp av VR-utrustning

15:e september

Kl. 09:00 – 12:00 Brandskyddskontrollant

Kl. 13:30 – 15:30 HLR på vuxna

Kl. 08:30 – 15:30 Testa på släckövning inomhus med hjälp av VR-utrustning

Scroll to Top