Stadsplanering ur ett feministiskt perspektiv

Vad avses egentligen med feministisk stadsplanering, varför är det viktigt och hur ska det uppnås? Vid seminariet presenteras en kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige har gjort kring utbudet och utformningen av offentliga toaletter. Bakgrunden är att tillgången till offentliga toaletter spelar en viktig roll för människors möjligheter att använda det offentliga rummet. Offentliga toaletter som tar hänsyn till både kvinnor och mäns behov är därmed en viktig förutsättning för ett jämställt samhälle.

Scroll to Top