Stick Ut Malmö

StickUt Malmö är ett interaktivt forskningsprojekt som har bedrivits i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet, med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att peta på rådande normer kring arbete och dess rumsliga förläggning, samt utforska olika former för att arbeta utomhus, i den urbana närmiljön. I takt med att allt fler bor i städer har det aldrig förr varit så många människor som levt så separerade från naturen. Många av oss som arbetar på kontor spenderar huvuddelen av våra dagar stillasittandes inomhus. Detta, trots att det är fullt möjligt att ta med en hel del kontorsarbete ut utomhus – och det kan dessutom ge flera positiva effekter på hur vi känner oss och fungerar, såsom minskad stress, stärkt koncentrationsförmåga, mer energi och dessutom bättre och mer jämlika möten och samtal. För att arbete utomhus ska fungera väl behövs en del saker i utemiljön, men det största hindret tycks handla om något annat – nämligen om våra normer kring arbete. Hur bra får vi egentligen ha det på jobbet?

Introduceras av Florence Oppenheim från Tidningen Utemiljö.

Scroll to Top