Sveriges skyddsrumssystem: tillbaka till framtiden!

Anders Nilsson är VD för Sveriges största skyddsrumskoncern, Skyddsrumsspecialisten. Han har bakgrund som kapten (reservofficer) inom militära underrättelsetjänsten och har examina i ekonomi och beteendevetenskap.

Anders seminarium belyser Sveriges skyddsrumssystem ur perspektiven:

  • Vilken funktion fyller skyddsrumssystemet i ljuset av kriget i Ukraina?
  • Vilka insatser kommer att krävas av stat och fastighetsägare för att uppfylla lagens och riksdagens beslut från 2015 om att skyddsrummen skall bevaras och vara funktionsdugliga?

Efter seminariet kommer Anders att stanna kvar på mässan för individuella frågor och samtal.

Scroll to Top