Trygg fastighet – en kostnadsfri verktygslåda för fastighetsägare

För att hjälpa fastighetsägare att förebygga och förhindra brott och otrygghet har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en digital verktygslåda med 60-tal konkreta åtgärder mot de vanligaste trygghetsproblemen. Verktygslådan innehåller brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som fastighetsägare kan genomföra själva, eller tillsammans med andra aktörer. Det handlar om allt från gängkriminalitet och öppen narkotikahandel till häng av ungdomar i gemensamma utrymmen och i det offentliga rummet.

Scroll to Top