Trygghetscertifiering av fastigheter – BoTryggt2030

Frågor som rör säkerhet och trygghet har blivit allt viktigare för fastighetsägare. Som ett sätt att utveckla och kvalitetssäkra fastighetsägares trygghetsarbete har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en modell för att Trygghetscertifiera fastigheter. Modellen bygger på branschstandarden BoTryggt2030 och principerna i CPTED. Internationellt finns goda erfarenheter av denna typ av certifiering. Exempelvis visar studier från Storbritannien och Nederländerna att exempelvis inbrott har minskat med cirka 90 procent i nyproducerade fastigheter som certifierats. I befintlig bebyggelse som certifierats är minskningen cirka 60-70 procent.

Scroll to Top