Två år med GDPR – hur långt har vi kommit och vad återstår?

Jag kommer att ge en sammanfattning av de erfarenheter vi har gjort i Sverige och EU med särskilt fokus på de utmaningar som kommer sig av det ömsesidiga beroendet och de inneboende konflikter som föreligger mellan dataskydd och säkerhet.

Scroll to Top