Vad kan jag som fastighetsägare vinna på att använda mig av gröna tak och väggar?

Att gröna tak håller kvar värmen inne i husen kände redan vikingarna till, men att grönskan också bland annat kan hjälpa till att svalka byggnaderna sommartid, dämpa buller och förhindra översvämningar är kanske inte lika känt. Solpaneler på taket blir dessutom mer effektiva om de kombineras med växtlighet. Helen Johansson tar upp kända och okända fördelar med gröna byggnader.

Scroll to Top