Vad påverkar trygghet och hur mäter vi trygghet?

Hur ser det egentligen ut i Sverige bortom politisk retorik och tidningsrubriker? Ökar otryggheten, eller är det precis tvärtom? Går det överhuvudtaget att mäta trygghet? Varför är det viktigt för kommuner, fastighetsägare och andra aktörer att mäta tryggheten? Hur ska det bäst göras? Vad visar resultaten från olika nationella, kommunala och lokala trygghetsundersökningar?

Scroll to Top