Vägen till rätt inomhusmiljö i energieffektiva byggnader – konsten att göra rätt

Att förstå Människan – Miljön – Tekniken, Att hålla koll på myndigheternas föreskrifter och annan vägledning, Att arbeta målmedvetet för nöjd hyresgäst.

Scroll to Top