Virtuella Kraftverk – hur fastigheter kan bli värdefulla tillgångar för regleringen av kraftsystemen

När kärnkraften avvecklas och ersätts av mestadels vindkraft utmanas kraftsystemet, samtidigt är det kapacitetsbrist i elnäten särskilt runt våra största städer. Detta innebär att de kommer krävas mer resurser för att hålla balansen så att frekvensen alltid är 50 Hz och utbyggnad av nya överföringsledningar, vilket med en gedigen tillståndsprocess tar tid. Här öppnar sig nya affärsmöjligheter för fastighetsägare, med fastigheten och dess HVAC system som nya möjliga reglerobjekt i kraftsystemet.

Scroll to Top