Sortera  
13 Resultat
Charlotte Petersson  Florence Oppenheim 

Stick Ut Malmö

StickUt Malmö är ett interaktivt forskningsprojekt som har bedrivits i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet, med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om

Läs mer »
Nils Carlsson 

Invasiva arter

Nils berättar om varför främmande, invasiva arter är ett stort och växande problem. Det har kommit ny lagstiftning på området som är viktig att känna

Läs mer »
Håkan Kjellberg 

Råttor i tätort

Det är många gånger i takt med att städer och företag växer och utvecklas som det kan uppstå problem med råttor. För när städer växer

Läs mer »
Scroll to Top