Aktiviteteter och utbildningar

Investera i din framtid med kompetensutvecklande halvdagskonferenser

Hissförbundets frukostseminarium

Onsdag 26 februari kl. 09.00-11.00  |  Engelska Parken, Malmömässan

Seminariet fokuserar på frågor kring underhåll, tillgänglighet och energi. Tre områden där fastighetsägare kan både spara pengar och öka fastighetens attraktivitet.

Lär dig mer om hissens livscykel, riskerna med ett eftersatt underhåll och vad du själv kan göra för att förebygga driftstopp, om enkla tillgänglighetsanpassningar i befintliga hissar och finansiella stödmöjligheter för efterinstallation av hissar, samt tips om hur du kan halvera hissens energianvändning.

Styrbjörn Andrén
Ordförande
Hissförbundets Utbildningskommitté

Learning & Development Manager
KONE

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt.

Utbildning: RISE Energibyggare

Onsdag 26 februari kl. 09.00-14.00  |  Slottsparken, Malmömässan

Är du fastighetsägare eller aktiv i byggprocessen? Här är utbildningen som ger dig och dina medarbetare grundläggande kompetens inom energieffektivt byggande och installation.

Utbildningen Energibyggare riktar sig till byggnadsarbetare och installatörer. Den är uppdelad i flera interaktiva moduler som totalt tar cirka fyra timmar att gå igenom. Du får grundläggande kunskaper i ämnen som fukt, värmeisolering, byggnaden som system, lufttäthet och installationer.

Efter genomförd utbildning blir du diplomerad Energibyggare.

Pris: 1500 kronor (ord. pris 4500 kronor)
Faktureras av RISE efter genomförd utbildning.

Thorbjörn Gustavsson
Ingenjör Byggnadsfysik
RISE

Anmälan

Anmälan är stängd.

SBCs kompetensdagar

Onsdag 26 februari och torsdag 27 februari kl. 11.00-13.30  |  Pildammarna, Malmömässan

Under två halvdagar kommer SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ha speciellt utformade seminarier för er som är aktiva inom en bostadsrättsförening. De berör ämnen som till exempel ekonomi, ombyggnationer och olika juridiska frågor.

11.00-11.30 Viktigt att tänka på vid andrahandsupplåtelser
11.30-12.00 Fem tips vid entreprenad
12.00-12.30 Lunch (lunchsmörgås ingår)
12.30-13.00 Föreningen som hyresvärd
13.00-13.30 Rättigheter och skyldigheter när man bygger om sin bostadsrätt

Maya Zaidan
Jurist
SBC

Miriam Laksman
Jurist
SBC

Olivia Wästberg
Jurist
SBC

Stellan Håkansson
Jurist
SBC

Anmälan

Anmälan är stängd.

Nätverkslunch: Qnet

Onsdag 26 februari kl. 11.30-13.00  |  Engelska Parken, Malmömässan

Qnet är en förening med ändamål att skapa samverkan mellan kvinnor i ledande befattning som arbetar med säkerhet i olika roller och verksamheter eller utbildar sig inom säkerhet. Qnet är öppet för alla kvinnor med ledande befattning, aktiva inom säkerhet genom sitt yrke eller utbildning.

I ett samtal mellan Lotta Eriksson från Qnet och Malin Ekblad, vinnare av Qnetpriset 2019, berättar Malin om hur det är att arbeta som säkerhetschef i de tre kommunerna Trelleborg, Vellinge och Skurup. Hon beskriver kommunernas olika förutsättningar, vilka utmaningar och möjligheter hon ser i sitt arbete och varför hon brinner för samverkan. Hon kommer även att ge några tips på hur man får samverkan att bli verklighet och inte stanna vid tomma ord.

Qnet bjuder på lunchsmörgås i samband med seminariet.

Lotta Eriksson
Projektledare och ansvarig säkerhetsutbildningarna
Företagsuniversitetet

Malin Ekblad
Säkerhetschef
Trelleborgs-, Vellinge- och Skurups Kommun

Anmälan

Anmälan är stängd.

HAGS: Lek för alla

Onsdag 26 februari kl. 13.00-15.00  |  Kungsparken, Malmömässan

När HAGS planerar mötesplatser för små och stora barn utgår de alltid från begreppet Lek för alla. De menar att vi måste planera och ta ansvar för att det säkert finns något för alla. Hur skapar vi säkra lekmiljöer som samtidigt är kreativa, inspirerande och stimulerande?

Helen Bergander
Koordinator tillgänglighet & konstruktör kundspecial
HAGS

Tove Due
Projektledare
HAGS

Anmälan

Anmälan är stängd.

Nätverksfrukost: Forum för dataskydd

Torsdag 27 februari kl. 08.30-09.30  |  Scen Säkerhet

Elin van Beesel, Senior rådgivare inom data privacy och informationssäkerhet, kommer att ägna seminariet åt Kinas nya Corporate Social Credit System. Hur fungerar detta i praktiken och hur skall företag och enskilda individer verksamma i Kina förhålla sig till landets övervakningssystem med kameror och ansiktsigenkänning? Goda beteenden premieras av staten och får genomslag både för företag och enskilda. Elin har nyligen besökt Shanghai och ger oss en inblick Kinas nya social credit system.

Elin van Beesel
Senior rådgivare inom data privacy och  informationssäkerhet

Anmälan

Anmälan är stängd.

Workshop: Trappsteg för att nå lägenhetsdörr

Torsdag 27 februari kl. 09.00-12.00  |  Engelska Parken, Malmömässan

Workshop med syfte att generera idéer och förslag som möter tillgänglighetsproblem i befintligt bostadsbestånd och kan leda till innovationer. Inom ramen för forskningsprojektet Beslutsstöd för förbättrad tillgänglighet i flerfamiljshus har ett antal hus byggda under 50–70-talen valts ut som fallbeskrivningar, generella för hisslösa flerfamiljshus i Sverige. Fallbeskrivningarna kommer att presenteras för att visualisera platsmässiga förutsättningar som underlag och utgångspunkt för frågeställningen: Hur kan tillgänglighetsproblem orsakade av trappsteg lösas på innovativa sätt?

Oskar Jonsson
Forskare & Projektledare Institutionen för hälsovetenskaper
Medicinska fakulteten
Lunds universitet

Stefan Olander
Universitetslektor, Docent
Institutionen för byggnadskonstruktion
Lunds Tekniska Högskola

Anmälan

Anmälan är stängd.

Hur jobbar spårhundar för sprängämnen?

26-27 februari kl. 10.00, 12.00 och 14.00  |  Område: Securitas hundsök

Sökhundar har blivit ett mycket effektivt sätt att upptäcka sprängämnen. Sökhundarna kan snabbt upptäcka spår av explosiva ämnen eller sprängmedel på exempelvis bygganläggningar, kärnkraftverk och i hamnar. Efterfrågan på sökhundar för explosiva ämnen, även kallade EDD-ekipage (Explosive Detection Dogs), har ökat i takt med samhällets sårbarhet. Bland annat märks en ökad efterfrågan från myndigheter samt kunder inom offentliga miljöer och kritisk infrastruktur såsom från kärnkraftverken. EDD-hundarna kan med sin känsliga nos och specialträning snabbt påvisa förekomsten av explosiva ämnen även i mycket små mängder.

Securitas Sverige förevisar hur ett ekipage med spårhund för sprängämnen jobbar.

1200px-Securitas_AB_logo.svg

Anmälan

Ingen anmälan krävs. Välkomna!

Scroll to Top