Edition: FastighetsMässan Syd 2022

Så laddar du säkert!

Elsäkerhetsverket är på plats för att prata elbilsladdning. Hur ser myndighetens rekommendationen ut och varför finns det risker med laddning av laddningsbara bilar. Vad behöver man tänka på vid installation av en laddningspunkt och krävs det något underhåll?

Råttan – den oönskade grannen

Råttorna i vår omedelbara närhet kan orsaka både skador och obehag och insatserna för att komma tillrätta med problemet kan ibland vara påfrestande. Ny teknik och förebyggande åtgärder i samverkan leder till bättre nyttjande av resurser samt bättre utfall.

Storskalig elbilsladdning

Hur skapar vi stora laddplatser med lång livslängd och som passar in i våra parkeringsmiljöer? Finns tillräckligt med effekt och vilka övriga kostnader bör man beakta?

Trygghetscertifiering av fastigheter – BoTryggt2030

Frågor som rör säkerhet och trygghet har blivit allt viktigare för fastighetsägare. Som ett sätt att utveckla och kvalitetssäkra fastighetsägares trygghetsarbete har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en modell för att Trygghetscertifiera fastigheter.

Vattenskadan – en kostsam miljöbov

Vattenskador är kostsamma, både för plånboken och för miljön. Genom snabba insatser, med hjälp av innovativ teknik och med kunskap om förebyggande fuktsäkert byggande kan både den ekonomiska kostnaden och miljöpåverkan reduceras.

Bevara Underhålla Återbruka

Vilka cirkulära lösningar finns inom byggbranschen? Hur kan vi minimera vårt klimatavtryck? Vår ambition är att förlänga byggnaders livscykel genom att säkerställa att rätt underhåll ges till befintliga fasader.

Scroll to Top