2Secure

2Secure arbetar mot arbetslivskriminalitet tillsammans med Moxy ID och Företagsgranskning under namnet Regelrätt Arbetssätt.

Förra året gjorde vi uppemot 400 arbetsplatskontroller. Tillsammans har vi tagit en ledande roll i Sverige för att hjälpa privata och offentliga beställare av byggtjänster och fastighetsservice, när det gäller att upptäcka och förebygga arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet i leverantörsleden.

Tjänsterna vi erbjuder är prekvalificering av leverantörer, fördjupade bolagskontroller och arbetsplatskontroller.

Kontakta oss

Scroll to Top