2Secure

2Secure arbetar mot arbetslivskriminalitet tillsammans med Moxy ID och Företagsgranskning .

Förra året gjorde vi uppemot 400 arbetsplatskontroller. Tillsammans har vi tagit en ledande roll i Sverige för att hjälpa privata och offentliga beställare av byggtjänster och fastighetsservice, när det gäller att upptäcka och förebygga arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet i leverantörsleden.

Tjänsterna vi erbjuder är prekvalificering av leverantörer, fördjupade bolagskontroller och arbetsplatskontroller. Grunden för vårt arbete är ett Regelrätt Arbetssätt för sunda och schyssta arbetsplatser med rätt leverantörer.

Kontakta oss

Scroll to Top