ABC Ventilationsprodukter

Klimatsmarta ventilationssystem!!

ABC Vent erbjuder energieffektiva och klimatsmarta ventilationssystem. Vi har produkter och system som är optimala för slutanvändaren, lätta att projektera och säkra att installera. Våra produkter har lång livslängd, bästa prestandan med Bra Energival och är klimatsmart producerade. I vårt sortiment har vi också produkter för brandskydd och inbrottsskydd i ventilationssystem.

Våra produktområden är:
Takhuvar | Galler/ Väggdon | Kanalsystem | Spjäll | Brandskydd | Filterskåp

Varmt välkommen att kontakta oss på 033-29 08 80 eller info@abcvent.se

ABC-TH

ABC-TH

Avlufts eller uteluftshuv för flerbostadshus. För komfortventilation och/eller imkanal. Finns i utförande med 2-10 anslutningar med nippelmått i spirostandard. (TH2-TH10) UTFÖRANDE ABC-TH tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. Avlufts/Uteluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert stansat nät. Huvens överdel är försedd med mellanvägg och smådjurssäkert nät i öppningarna. Rensbart utförande.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top