Acticon

Vi utvecklar, säljer och marknadsför energismarta lösningar för ett bättre inomhusklimat.
Uteluftdonet Easy-Vent®, väggenoföring och fasadgaller, för nybyggnation och renovering.
Volymkåpor till flerbostadshus, för nybyggnation och renovering.

Easy-Vent för nya radiatorer

Easy-Vent® är det smarta luftdonet som tillför bostaden filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. Luftdonet monteras tillsammans med panelradiator av valfritt fabrikat och fungerar samtidigt som konsol för denna. Det patenterade uteluftsdonet Easy-Vent är en trygg och beprövad lösning, som fungerar lika effektivt år efter år.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top