Airmaster

Om oss

Airmaster decentral ventilation – Energieffektiv ventilation utan kanaler till skolor, kontor mm.

Med Airmaster är det slut med långa kanaler till fördel för decentrala ventilationsaggregat, som är installerade i de rum som ska ventileras. Varje aggregat monteras med direkt tillgång till frisk utomhusluft och ingen energi slösas på att transportera luften genom långa kanaler. Man behöver inte heller överväga brandspjäll när aggregaten inte är anslutna till andra rum.

Utan kanalförning är en Airmaster väldigt lätt att projektera och installera, och hela byggprojektet blir lättare. Det är möjligt att renovera ett eller några få rum åt gången, utan att tömma hela byggningen. Byggningen kan användas under hela byggprojektet, och i och med att man renoverar få lokaler i taget behöver man inte tänka på annan inkvartering.

Airmaster ger ett bra inomhusklimat – luften i rummet byts ut med frisk utomhusluft, på det mest energibesparande sättet. Airmaster har marknadens lägsta energiförbruk på en hel ventilationslösning – bl.a. på grund av behovsstyrd ventilation, och inget energislöseri till transport av luften genom långa kanaler. Produktprogrammet är väldigt brett och omfattar lösningar för alla slags rum, och är nu installerade i skolor, daginstitutioner, kontor, hotell, gym etc.

Med central styrning via Airmaster Airlinq® Online, som är vår cloud-baserade lösning, får man en samlad ventilationslösning, som både är lätt att administrera och energieffektiv.

Besök Airmasters monter (I:27) och låt oss få ett snack om de speciella fördelar, vi kan erbjuda med våra decentrala ventilationslösningar.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top