Alarmtech

Alarmtech

Tillverkare av godkända larmprodukter som t ex. magnetkontakter, glaskross, seismiska detektorer, chock detektorer, kopplingsdosor, strömförsörjningar m m

CD 475 Chock -och Vibrationsdetektor

CD 475 Chock -och Vibrationsdetektor

Alarmtech har tagit fram en ny generation av chockdetektorer. CD 475 blir först på marknaden att bli godkänd hos SBSC i larmklass 3. CD 475 är en chockdetektor med transistorutgång som skall anslutas till centralapparaten via en IU 400 analysatorenhet. Upp till 10 detektorer kan anslutas till en analysatorenhet. Chockdetektorn ger ett pålitligt skydd av fönster, dörrar och väggar mot inbrottsverktyg med kraftigt våld men även med mekaniska verktyg som kapmaskiner. GD 475 har 3 oberoende separata detektionskanaler: Integration / sågkanal för svaga signaler, en räknekanal valbar 3 till 6 händelser samt explosionskanal. känslighetsinställning görs med DIP omkopplare. Detektorn har sabotageskydd mot bortbrytning och öppning av kapslingen.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top