Amido AB

Vi verkar inom ett område som ofta benämns Proptech eller Property Technologies. Innebörden är digitalisering inom fastigheter; eller transformering av hur fastigheter nyttjas, förvaltas och skapar kundvärde.

Vi ser en spännande utveckling inom detta område. Likt många andra branscher kommer vi snart att få se helt nya disruptiva tjänster och beteenden inom fastighetsområdet. Smart Cities och Smart Homes är begrepp som kommer att låta höra tala om sig allt mer.

Grundarnas vision var att underlätta administrationen av passagesystem, tjänsten Alliera föddes. Idag stödjer plattformen över ett dussintals integrationer och passagesystem. Utöver detta kan även fastighetsboxar, bokningssystem och digitala tvättstugor integreras med Alliera. Närahem-leveranser av mat och paket till flerbostadshus kommer att möjliggöras och bli en ny standard.

2019 lanserade vi Smart passage tillsammans med SOS Alarm.

Opna

Opna

Rätt behörighet till rätt entreprenör vid rätt tid Opna är en tjänst – För de entreprenörer som skall ha tillgång till era fastigheter. – Entreprenören ordnar behörighet till de fastigheter de ska ha tillgång till med er tillåtelse. – Där kortets lästeknik, både EM och Mifare, gör att det fungerar i praktiskt taget alla dörrar utrustade med passersystem i Sverige. Ge rätt behörighet till rätt entreprenör! Säkerställ att rätt person har tillgång till rätt fastighet, detta skapar en trygghet för era hyresgäster såväl som boende eller företagskunder. Opna-kortet kan användas av alla organisationer allt ifrån målerifirma, VVS-tekniker, städare, polis och post. I princip är kortet en validering av entreprenörens identitet. Som fastighetsbolag kan du enkelt söka om ett kort är aktivt eller inaktivt. Om en anställd avslutar sin anställning på entreprenörsbolaget spärras den anställdes kort. Vilket leder till säkrare hantering och minskad administration.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top