Anolytech Norden AB

Anolytech har sedan 2005 utvecklat en hållbar och miljövänlig desinfektionsteknik baserad på vatten, salt och el som gör desinficering med skadliga kemikalier onödig. Produkten som Anolytechs system tillverkar är en pH-optimerad hypoklorsyra, AnoDes, som effektivt avdödar bakterier, virus, sporer, mögel och svamp samt stoppar tillväxt av biofilm i vatten.
AnoDes är EU-certifierat och används för desinficering av dricksvatten, processvatten och rumsytor, men även som ett effektivare och skonsammare alternativ till alkoholbaserade handdesinfektionsmedel. Anolytech levererar idag desinfektionslösningar till lantbruk, livsmedelsindustrin, hotell och fastigheter samt offentlig sektor och sjukvård i Sverige och Europa.
AnoDes tillverkas på plats hos kunden i en anläggning som hyrs av Anolytech. Den hållbara cirkulära tillverkningsprocessen säkerställer kundens egen försörjning av desinfektionsmedel, samtidigt som den minimerar hantering av kemikalier, onödigt emballage och transporter av farligt gods.
Anläggningssystemet levereras med ett serviceupplägg som inkluderar installation, service, reservdelar samt en funktionsgaranti.

Kontakta oss

Scroll to Top