Assa Abloy Opening Solutions

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar.

Våra lösningar möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Varje dag hjälper vi människor att uppleva en öppnare värld.

ASSA Triton och ASSA Neptun

ASSA Triton och ASSA Neptun

ASSAs senast tillskott i våra cylinderserier är ASSA Triton och ASSA Neptun. Båda serierna innehåller ytterligare produktförbättringar och lång patenttid, vilket ger er en säker och långsiktig investering. ASSA Triton och ASSA Neptun är utvecklade i Sverige för svenska krav. Cylinderserierna bygger på beprövad teknologi för hög driftsäkerhet samtidigt som de har förstärkts för att hantera ökade krav på brytsäkerhet och manipulation. Med den nykonstruerade rundcylindern erbjuder ASSA Triton- och ASSA Neptun-serierna en brytsäkerhet i särklass. ASSA Triton är framtagen för kommersiella och offentliga fastigheter och ersätter därmed befintliga ASSA dp. För att erbjuda komplettlösning oberoende på funktion och säkerhetskrav finns ASSA Triton i tre nivåer. Den högsta nivån är ASSA Triton med CLIQ®, som kombinerar mekanik och elektronik. För skalskydd respektive innerdörrar finns både högsäkerhetscylindrar och systemcylindrar för att kunna skapa en ekonomiskt fördelaktig lösning. ASSA Neptun riktar sig mot flerbostadsmarknaden och ersätter befintliga ASSA Combi. För att kunna erbjuda en helhetslösning för flerbostad finns ASSA Neptun med ett flertal funktionscylindrar för att kunna säkra allt från entrédörrar och lägenhetsdörrar, till postboxar och cykelförråd. Allt med en och samma nyckel.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top