Bauer Watertechnology AB

Om oss

Bauer Watertechnology levererar vattenbehandlingstekniken som förlänger livslängden hos vatten-, värme-, kyl- och ventilationssystem. Minskade drift-, service-,underhålls- och energikostnader leder till betydande ekonomiska besparingar.
Bauer Watertechnology levererar vattenbehandlingstekniken som förlänger livslängden hos vatten-, värme-, kyl- och ventilationssystem. Minskade drift-, service-,underhålls- och energikostnader leder till betydande ekonomiska besparingar.
Bauer vattenbehandling skyddar alla ingående delar i vattensystemen, från värmeväxlare, ventiler, blandare, radiatorer, pumpar och rörledningar.
Därmed förbättras systemens effektivitet och driftsekonomi.
Bauer skapar långsiktig hållbarhet på boendet med miljövänlighet och minskat slöseri på naturens resurser.
Med flera vetenskapligt bevisade effekter genom åren.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss