Bauer Watertechnology AB

Om oss

Bauer Watertechnology vattenbehandlingssystem förlänger livslängden hos vatten-, värme-, kyl- och ventilationssystem. Med minskade drift-, service-,underhålls- och energikostnader leder till betydande ekonomiska besparingar.
Vattenbehandlingssystemet skyddar alla ingående delar i vattensystemen, från värmeväxlare, ventiler, blandare, radiatorer, pumpar och rörledningar och därmed förbättras systemens effektivitet och driftsekonomi.
Vattenbehandlingssystemet skapar långsiktig hållbarhet på boendet med miljövänlighet och minskat slöseri på naturens resurser.
Med tusentals bevisade effekter år efter år borgar för klart bättre driftsekonomi.

Markerad produkt

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top