Brukspecialisten Sverige AB

Brukspecialisten är en byggmaterial-leverantör som erbjuder cirkulära lösningar för tegel- och putsfasader. Vi är specialister som säljer både material och konstruktionstjänster inom murat & putsat byggande, och finns med i byggprojekt både inom nyproduktion och renovering över hela landet. Inför nyproduktionsprojekt finns vi med under projektering- och designfasen för att säkerställa att klimatkraven uppfylls och att fasaderna kan stå länge samt är konstruerade att klara framtida återbruk. I renoveringsprojekt hjälper vi fastighetsägare att beskriva sitt renoveringsprojekt så att befintliga tegel- och putsfasader kan stå vackra och hållbara längre. Vi ger dem ökad livslängd. Till sist har vi etablerat ett insamlingssystem för rivningstegel där vi erbjuder pant för varje tegelsten som klarar att bli återbrukad. Rivningsteglet skickas då till vår åtebruksproduktion som finns i Falkenberg där vi storskaligt kan rensa även hårt cementbruk från rivningstegel och få fram en kvalitetskontrollerad återbrukad fasadtegelsten med 10 års garanti.

Fasadprojektering

Fasadprojektering

Oavsett om du som beställare, byggherre, arkitekt eller entreprenör står inför nyproduktion eller renovering av tegel- & putsfasader är en tidig projektering och dokumentation viktig.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top