Consat Sustainable Energy Systems

Consat Sustainable Energy Systems

Consat Sustainable Energy Systems (SES) är ett team med en stark vilja att förbättra världen – på vårt sätt.

Våra tre affärsinriktningar är:
-Energieffektiviseringar i befintliga byggnader
-Geiser™ Gråvattenvärmeväxlare
-Consat Sustainable Proteins – Tekniska lösningar för insektsindustrin

Vi ställer oss ofta frågan: för vem är det vi skapar våra lösningar? Svaret är enkelt: för framtida generationer. Därför är hållbarhet ett centralt begrepp i allt vi gör. Med en grön vision kan vi göra en insats för ett mer hållbart samhälle.

Geiser Gråvattenvärmeväxlare

Geiser Gråvattenvärmeväxlare

Gråvattenvärmeväxlare – effektiv värmeåtervinning från gråvatten! Gråvatten innehåller en stor mängd energi som kan återvinnas. Med hjälp av värmeväxling av gråvatten tas värmeenergi ur det uppvärmda avloppsvattnet (gråvatten) och flyttas över till kallvattnet på väg till fastighetens varmvattenberedning. Tidigare lösningar hade en temperaturverkningsgrad på mellan 10-40%. På Consat såg vi möjligheten att nå en högre verkningsgrad i värmeåtervinningen, minskat underhållsbehov, driftsäkerhet och en enkel installation; alltsammans på en mycket liten golvyta. Därför har vi utvecklat vår egen gråvattenvärmeväxlare GEISER® Användningsområde är alla fastigheter och industrier som producerar varmt eller ljummet spillvatten med begränsad kontaminering såsom badhus, livsmedelsindustri, tvätterier, men också nybyggda flerbostadshus och hotell som kan separera gråvatten från svartvatten. Hör av er så berättar vi mer!

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top