CTC Professional

CTC är en av Europas ledande tillverkare av värmeprodukter som arbetar aktivt för ett hållbart och fossilfritt samhälle. Vi har vår bas i Småland och är tillsammans med Bentone och Turboflame en del av Enertech AB som säljer produkter över hela världen. Rötterna går tillbaka till 1923 då vi började värma svenska hem. De flesta känner till våra gröna pannor som gett värme åt miljoner hushåll över hela Europa. Vi var först med värmepannor med inbyggd varmvattenberedning och vi var först med att lansera värmepumpar för luft/vatten. Det är därför ingen överdrift att säga att vi har utvecklat branschen.

Nu har vi lanserat ett nytt varumärke, CTC Professional. Ett koncept med fastighetsvärmepumpar för större fastigheter: bostäder, industrier och kommersiella fastigheter. Miljövänligt, ekonomiskt och innovativt. Förutom miljövänlig värme från luft, grundvatten eller berg kan även termisk energi från industriprocesser användas för en hållbar uppvärmning i fastigheter.

Några fördelar:
• Lägsta möjliga energiförbrukning – ger 5 ggr så mycket energi som de förbrukar.
• Ger förnybar energi från luften eller berget.
• Optimerad byggnadseffektivitet och koldioxidavtryck.
• Kombination av värme och kyla i ett system.
• Minskad dimensionering av den geotermiska värmekällan.
• Hög grad av automation – även när flera system kombineras.

Kontakta oss

Scroll to Top