Dimon Systems

Dimon Systems är ett skånskt IT-bolag som tar fram IoT-produkter till fastighetsbranschen. Först ut är Dimon® som övervakar, felsöker och analyserar skalskydd på distans för att erbjuda en smart, miljövänlig och säker byggnad.

Vi har, sedan många år tillbaka, en spetskompetens inom Inbrottsskydd, Brandskydd & Säkerhet. Med denna samlade erfarenhet såg vi ett stort behov att förändra och automatisera entréer och passager i fastigheter. Detta blev startskottet till Dimon Systems.

Idag har vi ett Europeiskt Patent och Patent Pending i US.

Dimon – Motsatsen Till Traditionell Service

Dimon – Motsatsen Till Traditionell Service

Modern eller Traditionell service? Det är frågan som hamnar mer och mer på varandras läppar. Vill vi ha en smart, miljöeffektiv och grön framtid så måste vi förnya “det gamla sättet” som saker görs på. En av dessa är “Traditionell Service” inom byggbranschen som vi på Dimon Systems vill modernisera. Med Dimon vill vi erbjuda en mjuk övergång från traditionell service till en modern prediktiv service. Våra städer går mot smartare hantering av fastigheter och byggnader vilket även ställer krav på skötsel av produkter monterade i huset. Vår patenterade digitala teknik övervakar fastighetens skalskydd och rapporterar om dess hälsa, dygnet runt – året om. Dimon utför digital service månadsvis på jalusier, brandprodukter och portar samt samlar in och analyserar regelbundet för att förhindra stillestånd. Med Dimon på plats får ni: En digital servicetekniker Larm direkt vid fel och överskridna gränsvärden Brand och Alarm funktioner Digitala servicerapporter varje månad Felsökningsloggar Åtgärdsloggar Statistik och Historik över tid En Integrationsvänlig Produkt & Tjänst Realtidsövervakning och mycket mer… Vi har lösningen på problemen!

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top